Vi bryr oss!

Det är viktigt att du som kund vet att vi tar hänsyn i det vi gör, att vi till exempel alltid, när det är möjligt, väljer material som är miljövänligt producerat. Vi försöker också effektivisera inköp och transporter för minsta möjliga miljöpåverkan, och sopor, restmaterial och annat avfall källsorterar vi och lämnar självklart för återvinning.

Vi är måna om att bemöta våra kunder ärligt och hänsynsfullt. Vi vill stå för kvalitet och lång livslängd på det som byggs, en bra arbetsmiljö för vår personal och nöjda kunder. Då sover vi gott!

Bodelsson Bygg & Fastigheter, Släbovägen 7-22 Tosteberga, 290 34 Fjälkinge • Tel: 044-78 52 516 • Mob: 0709-76 15 33 • E-post: info@bodelssonbygg.se